APPE Revista 42

Materialele cuprinse în această publicaţie reprezintă o diseminare a modului de abordare şi implementare a proiectului de ,,Educaţie financiară’’ în unităţile şcolare din ţara noastră şi se adresează elevilor, dascălilor, profesorilor, inspectorilor şcolari, părinţilor, dar şi altor autorităţi implicate în vederea aplicării bunei practici în domeniu. Revista Educaţie Financiară pe Înţelesul Tuturor are ca scop: - diseminarea informaţiilor referitoare la implementarea la nivelul învăţământului preuniversitar a educaţiei financiare ca disciplină opţională la decizia şcolii (CDŞ) sau ca disciplină integrată; - crearea unei atitudini pozitive la nivelul publicului ţintă pentru receptarea informaţiilor şi mesajelor rezultate din proiect; - asimilarea mesajelor şi informaţiilor de către publicul ţintă; - crearea unui capital de imagine pozitivă pentru instituţiile implicate în proiect în vederea comunicării cu succes a informaţiior şi mesajelor referitoare la proiect.

Mihai Dumitrescu

APPE - Revista nr. 41

Olimpiada Micilor Bancheri - Ediția a IX-a, un concurs național de Educație financiară

adresat elevilor de clasele a III-a și a IV-a, a fost organizată de Asociația pentru Promovarea

Performanței în Educație (APPE), în colaborare cu Ministerul Educației, iar festivitatea de

premiere a avut loc online în data de 13 iunie 2023.

Sponsori: Alpha Bank SA, CEC Bank și Mastercard, ultimul fiind un partener de tradiție al

acestui proiect încă de la prima ediție.

Mihai Dumitrescu

APPE - Revista nr. 40

În urmă cu zece ani, se încerca timid introducerea educației financiare ca disciplină opțională propusă claselor primare, la câteva școli din București. Interesul timid s-a transformat treptat în interes major: toți cei implicați în educare, de la copii, profesori și părinți, și-au manifestat dorinţa să studieze, să se joace şi să cunoască cât mai multe despre bani şi rolul lor în viaţa de zi cu zi

Mihai Dumitrescu

APPE - Revista nr. 37

Revista Educaţie Financiară pe Înţelesul Tuturor are ca scop: - diseminarea informaţiilor referitoare la implementarea la nivelul învăţământului preuniversitar a educaţiei financiare ca disciplină opţională la decizia şcolii (CDŞ) sau ca disciplină integrată; - crearea unei atitudini pozitive la nivelul publicului ţintă pentru receptarea informaţiilor şi mesajelor rezultate din proiect; - asimilarea mesajelor şi informaţiilor de către publicul ţintă; - crearea unui capital de imagine pozitivă pentru instituţiile implicate în proiect în vederea comunicării cu succes a informaţiior şi mesajelor referitoare la proiect

Mihai Dumitrescu

APPE - Revista nr. 36

Materialele cuprinse în această publicaţie reprezintă o diseminare a modului de abordare şi implementare a proiectului de ,,Educaţie financiară’’ în unităţile şcolare din ţara noastră şi se adresează elevilor, dascălilor, profesorilor, inspectorilor şcolari, părinţilor, dar şi altor autorităţi implicate în vederea aplicării bunei practici în domeniu.

Mihai Dumitrescu