Available courses

APPE - Revista nr. 37

Revista Educaţie Financiară pe Înţelesul Tuturor are ca scop: - diseminarea informaţiilor referitoare la implementarea la nivelul învăţământului preuniversitar a educaţiei financiare ca disciplină opţională la decizia şcolii (CDŞ) sau ca disciplină integrată; - crearea unei atitudini pozitive la nivelul publicului ţintă pentru receptarea informaţiilor şi mesajelor rezultate din proiect; - asimilarea mesajelor şi informaţiilor de către publicul ţintă; - crearea unui capital de imagine pozitivă pentru instituţiile implicate în proiect în vederea comunicării cu succes a informaţiior şi mesajelor referitoare la proiect

Mihai Dumitrescu

APPE - Revista nr. 36

Materialele cuprinse în această publicaţie reprezintă o diseminare a modului de abordare şi implementare a proiectului de ,,Educaţie financiară’’ în unităţile şcolare din ţara noastră şi se adresează elevilor, dascălilor, profesorilor, inspectorilor şcolari, părinţilor, dar şi altor autorităţi implicate în vederea aplicării bunei practici în domeniu.

Mihai Dumitrescu

APPE | Educație financiară 4-5 ani

Cartea de educație financiară 4-5 ani, De la joc ... la educație financiară creată de Ligia Georgescu Goloșoiu | APPE

Mihai Dumitrescu
Category: 4-5 ani